Kolektory Słoneczne - dodatkowe źródło energii na cele ciepłej wody użytkowej,
 ich praca jest uzależniona od ilości i długości dni słonecznych ale pracują również w dni pochmurne z mniejszą sprawnością.
Pozyskują energię cieplną w okresie od kwietnia do października. Na terenie Polski optymalny kąt ustawienia kolektorów wynosi 45-60 stopni zależnie  od terenu i długości geograficznej.

Wyróżnia się kilka rodzai kolektorów słonecznych:

Kolektory rurowe - Dzięki modułowej konstrukcji posiadają jeden z najwyższych współczynników pozyskiwania energii,
ich kolejną zaletą jest możliwość szybkiej i skutecznej naprawy gdy jedna bądź kilka tub rozszczelnią się lub zostaną uszkodzone.
Jeżeli w konstrukcji jest zamontowana regulacja konta położenia absorberów nie ma konieczności montowania ich centralnie od strony południowej.
Wadą ich jest cena.

Kolektory wężownicowe - Konstrukcja ich jest bardzo prosta a co za tym idzie bardzo mała zawodność, są praktycznie bezawaryjne nie występuje w nich zapowietrzanie się gdyż mają tylko jeden obieg czynnika po całej powierzchni. Najlepiej jest je montować od strony południowej. Jedne z najpopularniejszych kolektorów. Są stosunkowo tanie.

Kolektory strunowe - Konstrukcja ich jest również dość prosta gdyż przypomina struny w gitarze, również dość popularne kolektory z dobrą sprawnością pozyskiwania energii.

Kolektory "meandrujące" - Ich konstrukcja opiera się na dwóch płytach odpowiednio wytłoczonych, niestety nie jest to dobry kolektor gdyż często występuje zapowietrzanie się i są miejsca przegrzane czyli takie z których energia nie jest w odpowiednim stopniu odbierana przez czynnik, musi posiadać odpowiedni wymuszony przepływ a także ma niski współczynnik pozyskiwania energii.