Pompy ciepła ciesza się co raz większą popularnością na polskim rynku grzewczym. Cele na rok 2020 to zwiększenie udziału odnawialnych źródłe energii o 20% na rzecz źródeł emitujących gazy cieplarniane. W związku z tym pompy ciepła co raz częściej znajdują dofinansowanie z strony np. gmin.

Gruntowe pompy ciepła spośród pozostałych rodzajów (powietrzne, wodne) cieszą się największą popularnością ze względu na najwyższy współczynnik wydajności (COP).

W przypadku kolektora gruntowego pionowego wykonywane są odwierty w których następnie umieszczane są sondy - rury polietylenowe o wysokiej odporności na mikropęknięcia, zakończone głowicą, co sprawia, że rury zachowują swoje właściwości dożywotnio. Odwierty wykonywane są na głębokość 20-150m, w nich umieszczane rury doprowadzane są do powierzchni, następnie w formie odcinków dobiegowych doprowadzane do studzienki zbiorczej, lub bezpośrednio do budynku w zależności od ilości odwiertów. Aby uniknąć przechłodzenia gruntu odległość między odwiertami musi wynosić minimum 10% głębokości odwiertu.

Nasze roboty wykonujemy na najwyższej jakości sondach firmy ASPOL oraz studniach rozdzielaczowych.